ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

ในช่วงเวลาสำคัญ หรือ มีโอกาสพิเศษมอบของขวัญให้กับลูกหลาน คนส่วนใหญ่มักเลือกของตามความชื่นชอบของเด็ก จนบางทีลืมคำนึงถึงความปลอดภัย ความเหมาะสม และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ การเลือกของขวัญให้กับเด็กน้อยจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะหาของให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย

เปลี่ยนของขวัญให้กลายเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้า วันนี้เราเลยมีวิธีเลือก ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก มาฝากกัน มีรายละเอียดดังนี้

เลือกของเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัย

การเลือกของเล่นให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับอายุ และระดับพัฒนาการของเด็ก เด็กมักมีความสุข จากการเล่นเล่น แต่ในขณะเดียวกันเด็กก็ได้เรียนรู้ และพัฒนาการไปพร้อมกัน โดยของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยคือ

ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 0 – 6 เดือน

 • เสริมสร้างพัฒนาการมองเห็น ด้วย โมบายตุ๊กตา เป็นของเล่นที่เคลื่อนไหวช้าๆและหลากสีสัน
 • เสริมสร้างพัฒนาการฟัง เช่น ของเล่นที่เกิดเสียงบรรเลงเพลง เสียงดนตรี
 • เสริมสร้างพัฒนาการการใช้มือ และ ปาก เช่น ของเล่นที่ทำจากวัสดุยางนิ่ม สามารถเอาเข้าปากได้ไม่เป็นอันตราย

ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 7 – 12 เดือน (เน้นของเล่นกระตุ้นระบบประสาทรับสัมผัส)

 • ส่งเสริมการเรียนรู้สัมผัสผิว
 • ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือและขาให้แข็งแรง เช่น รถลาก
 • ส่งเสริมสติปัญญาทางด้านภาษา และกล้ามเนื้อ เช่น รูปสัตว์สีสันสดใส การหัดจับสิ่งของ

ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 1 – 2 ปี (เน้นของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อ ภาษา และการทรงตัว)

 • ส่งเสริมการทรงตัวและการใช้กล้ามเนื้อ เช่น ของเล่นที่ บีบ กด หยิบ จับ วาง
 • ส่งเสริมสติปัญญาทางด้านภาษา สมุดภาพหลากสี
 • ส่งเสริมสติปัญญา การใช้มือประสานกัน

ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 2 – 3 ปี (ของเล่นเสริมทักษะรอบตัว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน)

 • เสริมสร้างการใช้กล้ามเนื้อ เพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว เช่น การปั่นจักรยานสามล้อ การฝึกสมาธิร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อตา และการมองเห็น
 • ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา ส่งเสริมการสร้างจินตนาการ และการแก้ไข
 • ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เช่น การจับคู่สี รูปทรงต่างๆ

ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 4 – 6 ปี (เด็กวัยนี้เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกมากขึ้น)

 • ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว  เช่น การฝึกทักษะการทรงตัวการปั่นจักรยาน และการเรียนรู้ทักษะ ด้านสังคม
 • ส่งเสริมความคิด จินตนาการ และการแก้ไข เช่น การเล่นบทบาทสมมติ การเป็นคุณหมอ การเปิดร้านค้าขาย

เนื่องจากเด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การเลือกของเด็กแตกต่างตามไปด้วย แต่ถึงอย่างไรแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับการเลี้ยงดูเด็ก คือการให้ความรัก ความเอาใจใส่ และความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วยวัย